Autodaily đã có ứng dụng trên Android và IOS.

090 225 1368 (HN) – 090 568 1368 (HCM)

 

Thứ Ba, 25/07/2017 | 09:43

00:56  | 

Xem thêm ảnh Audi A5 Sportback 2017

Audi vừa chính thức ra mắt A5 Sportback thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, với mức giá khởi điểm dự kiến là 2,1 tỷ đồng.

1-audi-a5-sportback-2017-1.jpg1-audi-a5-sportback-2017-2.jpg1-audi-a5-sportback-2017-3.jpg1-audi-a5-sportback-2017-4.jpg1-audi-a5-sportback-2017-5.jpg1-audi-a5-sportback-2017-6.jpg1-audi-a5-sportback-2017-7.jpg1-audi-a5-sportback-2017-8.jpg1-audi-a5-sportback-2017-9.jpg1-audi-a5-sportback-2017-10.jpg1-audi-a5-sportback-2017-11.jpg1-audi-a5-sportback-2017-12.jpg1-audi-a5-sportback-2017-13.jpg1-audi-a5-sportback-2017-14.jpg1-audi-a5-sportback-2017-15.jpg1-audi-a5-sportback-2017-16.jpg1-audi-a5-sportback-2017-17.jpg1-audi-a5-sportback-2017-18.jpg1-audi-a5-sportback-2017-19.jpg1-audi-a5-sportback-2017-20.jpg1-audi-a5-sportback-2017-21.jpg1-audi-a5-sportback-2017-22.jpg1-audi-a5-sportback-2017-23.jpg1-audi-a5-sportback-2017-24.jpg1-audi-a5-sportback-2017-25.jpg1-audi-a5-sportback-2017-26.jpg1-audi-a5-sportback-2017-27.jpg1-audi-a5-sportback-2017-28.jpg1-audi-a5-sportback-2017-29.jpg1-audi-a5-sportback-2017-30.jpg1-audi-a5-sportback-2017-31.jpg1-audi-a5-sportback-2017-32.jpg1-audi-a5-sportback-2017-33.jpg1-audi-a5-sportback-2017-34.jpg1-audi-a5-sportback-2017-35.jpg1-audi-a5-sportback-2017-36.jpg1-audi-a5-sportback-2017-37.jpg1-audi-a5-sportback-2017-38.jpg1-audi-a5-sportback-2017-39.jpg1-audi-a5-sportback-2017-40.jpg1-audi-a5-sportback-2017-41.jpg1-audi-a5-sportback-2017-43.jpg1-audi-a5-sportback-2017-44.jpg1-audi-a5-sportback-2017-45.jpg1-audi-a5-sportback-2017-46.jpg1-audi-a5-sportback-2017-47.jpg1-audi-a5-sportback-2017-48.jpg1-audi-a5-sportback-2017-49.jpg1-audi-a5-sportback-2017-50.jpg1-audi-a5-sportback-2017-51.jpg1-audi-a5-sportback-2017-52.jpg1-audi-a5-sportback-2017-53.jpg1-audi-a5-sportback-2017-54.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến bạn đọc (1)

Tags: []