Khi làm nhiệm vụ, CSGT phải đứng ở đâu?

Nhiều người tham gia giao thông thắc mắc, theo quy định, Cảnh sát giao thông (CSGT) phải đứng ở đâu khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và xử phạt phương tiện?

Theo Thông tư số 28/2011/TT-BCA ngày 10/5/2011 của Bộ Công an quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ và Thông tư số 66/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của CSGT đường bộ, thì khi kiểm soát tại Trạm CSGT hoặc tại một điểm trên đường giao thông cán bộ CSGT được phân công thực hiện nhiệm vụ dừng xe đứng ở vị trí thích hợp thuộc phần đường hướng xe cần kiểm soát đi tới; các cán bộ CSGT còn lại đứng ở lề đường hoặc trên vỉa hè cùng phía và về phía trước của cán bộ thực hiện nhiệm vụ dừng xe, với khoảng cách 3-5m.

Khi làm nhiệm vụ, CSGT phải đứng ở đâu? Autodaily-Canh-sat-dung-xe.jpg

Khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông thì cán bộ CSGT đứng ở vị trí trung tâm nút. Nếu nút giao thông có bục thì phải đứng trên bục để chỉ huy, điều khiển giao thông, các cán bộ CSGT khác đứng ở mép đường ngang vạch dừng hoặc giữa tim đường ngang vạch dừng (đứng ở chiều đường chính, có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông hoặc phức tạp về trật tự, an toàn giao thông) để điều khiển giao thông và phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

P.V