10:52  | 

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam

Chỉ ít ngày trước khi năm 2016 khép lại, giới chơi siêu xe tại Việt Nam lại tiếp tục đón nhận thêm một tin vui mới khi siêu bò sản xuất giới hạn Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce Roadster bất ngờ được mở công và đưa về Hà Nội.

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-5.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-2.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-1.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-31.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-30.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-32.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-33.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-34.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-29.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-26.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-27.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-28.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-22.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-36.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-10.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-11.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-7.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-8.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-4.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-3.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-12.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-19.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-14.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-35.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-18.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-15.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-17.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-16.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-24.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam dsc-5298.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-20.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-23.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-21.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-25.jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SV Roadster độc nhất Việt Nam aventador-sv-roadster-1-13.jpg
Tới Nguyễn (Trithucthoidai)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm