10:23  | 

Xem thêm ảnh "siêu xe" Aston Martin DB11 V8 hoàn toàn mới

DB11 thế hệ mới là mẫu xe mạnh mẽ và có hiệu suất cao nhất, nối tiếp 70 năm di sản trong dòng xe DB tiếng tăm của Aston Martin.

aston-martin-db11-v8-new-34.jpg

aston-martin-db11-v8-new-17.jpg

aston-martin-db11-v8-new-36.jpg

aston-martin-db11-v8-new-5.jpg

aston-martin-db11-v8-new-23.jpg

aston-martin-db11-v8-new-33.jpg

aston-martin-db11-v8-new-32.jpg

aston-martin-db11-v8-new-18.jpgaston-martin-db11-v8-new-19.jpgaston-martin-db11-v8-new-28.jpgaston-martin-db11-v8-new-35.jpgaston-martin-db11-v8-new-4.jpgaston-martin-db11-v8-new-3.jpgaston-martin-db11-v8-new-1.jpgaston-martin-db11-v8-new-2.jpgaston-martin-db11-v8-new-21.jpgaston-martin-db11-v8-new-27.jpgaston-martin-db11-v8-new-14.jpgaston-martin-db11-v8-new-16.jpgaston-martin-db11-v8-new-15.jpgaston-martin-db11-v8-new-13.jpgaston-martin-db11-v8-new-7.jpgaston-martin-db11-v8-new-8.jpgaston-martin-db11-v8-new-9.jpgaston-martin-db11-v8-new-22.jpgaston-martin-db11-v8-new-25.jpgaston-martin-db11-v8-new-26.jpgaston-martin-db11-v8-new-24-1.jpgaston-martin-db11-v8-new-37.jpgaston-martin-db11-v8-new-38.jpgaston-martin-db11-v8-new-39.jpgaston-martin-db11-v8-new-40.jpgaston-martin-db11-v8-new-41.jpgaston-martin-db11-v8-new-10-1.jpgaston-martin-db11-v8-new-12.jpgaston-martin-db11-v8-new-11.jpgẢnh: Thành Nhơn

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm