23:49  | 

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam

Chiếc Toyota Highlander Platinum 2021 đầu tiên về Việt Nam được nhập bởi một showroom tư nhân tại Hà Nội và chào bán với giá hơn 4 tỷ đồng. Xe dùng động cơ V6 3.5L, cấu hình 7 chỗ ngồi, màn hình giải trí 12,3 inch, loa JBL, ...

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 46.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 45.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 44.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 43.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 42.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 41.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 40.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 39.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 38.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 37.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 36.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 35.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 34.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 33.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 9.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 22.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 24.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Platinum 2021 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam 1.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm