SOI GẦM Volvo XC90 T8 Excellence

SOI GẦM Volvo XC90 T8 Excellence
Cầu sau dùng mỗi động cơ điện (bỏ trục các-đăng, visai center,... ), bỏ luôn bộ chia AWD/4WD trước/sau... Vậy Xe dẫn động AWD hay 4WD...?