VinFast hợp tác đào tạo cao đẳng chuyên ngành cơ điện tử và kỹ thuật ô tô Trong nước

VinFast hợp tác đào tạo cao đẳng chuyên ngành cơ điện tử và kỹ thuật ô tô

Thứ năm , 29/05/2020 | 04:13

MỚI NHẤT