Ford sản xuất máy thở, hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 Thế giới

Ford sản xuất máy thở, hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thứ bảy , 05/04/2020 | 04:35

MỚI NHẤT