Mazda3 2017 vs Corolla Altis 2017: Cán cân nghiêng về bên nào?

Mazda3 2017 vs Corolla Altis 2017: Cán cân nghiêng về bên nào?

Thứ ba , 19/04/2018 | 16:42

Corolla Altis 2017 vừa giảm giá bán từ 24-31 triệu đồng, trong khi Mazda3 2017 lại tăng giá thêm 10 triệu đồng. Tuy nhiên, dường như Mazda3 vẫn chiếm ưu thế nếu xét trên các khía...