Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G-Class 2019

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G-Class 2019

Thứ hai , 25/02/2018 | 20:12

Mercedes-Benz G-Class đã đứng vững trước thử thách của thời gian và trở thành một biểu tượng của thương hiệu ngôi sao ba cánh.