Với 1 lít xăng, Honda Wave Alpha 110 đi được gần 100 km

Với 1 lít xăng, Honda Wave Alpha 110 đi được gần 100 km

Thứ ba , 24/03/2018 | 09:34

Với cung đường trải nghiệm thực tế dài hơn 86 km từ Nha Trang (Khánh Hòa) đi Đại Lãnh (Phú Yên), Honda Wave Alpha 110 mới có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 96,87 km/1 lít nhiên...