Chiếc Rolls-Royce Phantom 2018 đầu tiên chuẩn bị được đấu giá

Chiếc Rolls-Royce Phantom 2018 đầu tiên chuẩn bị được đấu giá

Thứ tư , 18/02/2018 | 02:17

Chiếc Rolls-Royce Phantom 2018 đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất chuẩn bị được đấu giá trong Lễ hội rượu mùa đông Naples 2018.