Honda Việt Nam tổ chức hội thi “hướng dẫn LXAT xuất sắc 2017”

Honda Việt Nam tổ chức hội thi “hướng dẫn LXAT xuất sắc 2017”

Thứ ba , 22/03/2018 | 03:38

Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 05, hội thi hướng dẫn viên (HDV) LXAT xuất sắc năm 2017 đã được tổ chức thành công bởi công ty Honda Việt Nam tại Trung tâm LXAT của Công ty HVN tại Vĩnh...