MG Mulan Triumph Edition – Xe điện hiệu suất cao

Đây là MG Mulan Triumph Edition, một phiên bản hiệu suất cao của mẫu hatchback hoàn toàn bằng điện mà bạn vẫn biết đến với tên gọi MG4.

MG Mulan Triumph Edition – Xe điện hiệu suất cao
571
30 bình luận 297 chia sẻ