Honda Accord 2018 vs Toyota Camry 2018: Cán cân nghiêng về bên nào?

Honda Accord 2018 vs Toyota Camry 2018: Cán cân nghiêng về bên nào?

Thứ sáu , 23/03/2018 | 22:08

Liệu đội ngũ kinh doanh của Honda đã hoàn toàn có lý khi thiết lập cho Accord 2018 một mức giá bán cao hơn so với đối thủ truyền kiếp Toyota Camry?