Hiện thực và Đam mê: Câu chuyện phía sau danh hiệu “SUV của năm 2018”

Hiện thực và Đam mê: Câu chuyện phía sau danh hiệu “SUV của năm 2018”

Thứ năm , 18/02/2018 | 02:31

Phía sau mỗi danh hiệu luôn là một cuộc chiến, không chỉ đơn giản là giữa các ứng viên, mà còn xảy ra chính trong nội bộ ban giám khảo. Và câu chuyện đằng sau danh hiệu “SUV của năm 2018” do tạp chí...