Toyota đầu tư 600 triệu USD vào nhà máy sản xuất xe Highlander

Toyota đầu tư 600 triệu USD vào nhà máy sản xuất xe Highlander

Thứ tư , 25/02/2018 | 09:11

Toyota vừa công bố sẽ đầu tư 600 triệu USD vào nhà máy Indiana (Mỹ), nơi chịu trách nhiệm sản xuất mẫu SUV Highlander.