Piaggio Việt Nam triệu hồi hơn 3.000 xe Medley 125/150 ABS

Piaggio Việt Nam triệu hồi hơn 3.000 xe Medley 125/150 ABS

Thứ sáu , 23/04/2018 | 01:09

Piaggio Việt Nam chính thức công bố chương trình triệu hồi 3.335 xe Medley 125/150 ABS được sản xuất từ tháng 2/2016 đến tháng 8/2016 đã bán ra thị trường.