Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography

Nội thất siêu sang và có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong dưới 6 giây, Range Rover SVAutobiography sẽ là siêu phẩm “khủng nhất” của hãng xe Anh Quốc tại New York Motor Show lần này.

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (3).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (5).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (6).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (7).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (8).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (9).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (10).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (11).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (12).jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography RangeRover_SVAutobiography (16).jpg

Ảnh: Land Rover