Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe

Sau hình ảnh rò rỉ, McLaren chính thức vén màn siêu xe 570S Coupe, trước khi ra mắt công chúng vào đầu tháng này tại triển lãm ôtô New York.

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe mclaren-570s-coupe (1)-1.jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe mclaren-570s-coupe (2).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe mclaren-570s-coupe (3).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe mclaren-570s-coupe (4).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe mclaren-570s-coupe (5)-1.jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe mclaren-570s-coupe (6).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe mclaren-570s-coupe (7).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe mclaren-570s-coupe (8).jpg

Ảnh: McLaren