01:21  | 

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015

Là chiếc xe dành cho người cầm lái không có nghĩa nội thất trên Cayenne 2015 kém phần sang trọng.

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (56).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (55).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (70).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (54).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (58).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (80).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (77).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (57).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (73).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (74).jpg

Ảnh: Lê Thắng

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm