01:22  | 

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015

Với những phẩm chất vốn có, Porsche Cayenne 2015 dễ dàng vượt qua mọi địa hình phức tạp.

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (30).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (31).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (23).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (29).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (20).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (27).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (19).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (26).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (18).jpg

Ảnh khả năng vận hành của Porsche Cayenne 2015 Porsche Cayenne 2015 (13).jpg

Ảnh: Lê Thắng

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm