17:25  | 

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition

Chỉ có 10 chiếc BMW 640i Coupe M Performance Edition được sản xuất và dành riêng cho thị trường Nhật Bản với giá bán 88.300 USD.

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-0.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-1.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-3.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-4.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-7.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-8.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-9.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-10.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-11.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-12.jpg

Ảnh chi tiết BMW 640i Coupe M Performance Edition BMW-6-Japan-13.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm