06:01  | 

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25

Phiên bản naked-bike của R25 vừa ra mắt tại thị trường Indonesia với giá bán 3.440 USD (tương đương khoảng 74 triệu đồng).

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (1).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (2).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (3)-1.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (4).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (5).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (6).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (7)-1.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (8).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (9).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (10).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (11).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-25 yamaha-mt-25 (12).jpg

Tags: yamaha mt-25

Ý kiến đánh giá (10)


Có thể bạn quan tâm