22:52  | 

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo

Bộ cánh mới của Exciter 150 phiên bản Camo thì nhiều người đã rõ, còn cảm hứng mà nó mang lại là gì? Hãy cùng thử khả năng vượt địa hình của Exciter 150 phiên bản Camo qua một ngày trải nghiệm cung đường Hà Nội – Đại Lải – Tam Đảo – Hà Nội.

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (40).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (43).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (39).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (42).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (35).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (38).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (20).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (19).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (18).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (17).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (16).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (15).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (14).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 Camo Yamaha exiter camo (13).jpg

Ảnh: Huy Thắng

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm