02:16  | 

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam

Chỉ sau 3 tháng công bố ra toàn thế giới, Audi Q3 2016 đã chính thức cập bến Việt Nam, sẵn sàng ra mắt tại Triển lãm Ôtô Quốc tế (VIMS) diễn ra vào tháng 10 tới ở Hà Nội.

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (1)-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (2).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (3).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (4).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (5)-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (6)-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (7).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (8).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (9)-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (10).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (11).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (12)-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (13).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (14)-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (15).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (16)-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (17)-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (18).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (19).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q3 2016 tại Việt Nam audi-q3-2016 (20).jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm