11:07  | 

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam

Chiếc Iron 883 có tên mã XL883N hiện đang có mặt tại showroom Harley-Davidson of Hanoi sở hữu một số chi tiết có màu sơn bạc ánh kim Quicksilver Metalflake vô cùng độc đáo.

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (4).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (15).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (5).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (6).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (1).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (16).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (13).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (8).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (7).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (2).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (11).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (9).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (3).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (12).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (14).jpg

Ảnh chi tiết Harley Davidson Iron 883 màu sơn độc đáo tại Việt Nam Harley Davidson (10).jpg
Ảnh: Tới Nguyễn

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm