Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội

Đối thủ của Yamaha Exciter 150 và Suzuki Raider R150 đến từ Honda được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Hà Nội có giá bán lẻ 88 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Sonic 150R (46) copy 44.jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (5).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (3).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Sonic 150R (63) copy 33.jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (4).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (8).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (9).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (21).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (16).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (15).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (20).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (14).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (12).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (2).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (1).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Honda Sonic (17).jpg

Ảnh chi tiết Honda Sonic 150R tại Hà Nội Honda Sonic 150R (81) copy 2.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn