Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2

Ngày thứ 2 trong hành trình Lexus Caravan 2015 của chúng tôi là một ngày ngập tràn cảm xúc. Cảm xúc trước những bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, đẹp đến không thốt nên lời.

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (1)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (2)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (3)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (4)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (5)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (6)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (7)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (8)-1.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (9)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (11)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (12)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (13)-1.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (14)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (15)-2.jpg

Ảnh Lexus Caravan 2015, ngày 2 lexus-caravan-2015-day2 (16)-1.jpg

Ảnh: Lê Hùng