13:19  | 

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam

Renault Duster được xem là một sựa lựa chọn mới trong phân khúc xe thể thao đa dụng tại thị trường Việt Nam khi có giá bán khá cạnh tranh 790 triệu đồng

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (1)-1.jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (2)-1.jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (4)-1.jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (5).jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (6).jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (7).jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (8).jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (9).jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (10).jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (11).jpg

Ảnh chi tiết Renault Duster tại Việt Nam renault-duster-suv (12).jpg

Ảnh: Renault Việt Nam

Ý kiến đánh giá (3)


Có thể bạn quan tâm