11:58  | 

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker

MT-09 Sport Track là mẫu Naked-bike mới của Yamaha với một số trang bị khác biệt so với phiên bản MT-09 thường. Xe có giá bán hơn 16.000 USD tại Hà Nội.

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (5).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (3).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (21).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (10).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (6).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (9).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (8).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (12).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (13).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (15).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-09 Sport Tracker Yamaha MT-09 Sport Tracker (14).jpg

Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm