07:07  | 

Ảnh chi tiết Ford Escape 2017

Ford vừa chính thức công bố thông tin, hình ảnh chi tiết mẫu Escape 2017 với một số nâng cấp về mới về công nghệ và động cơ.

2017-Ford-Escape-Titanium-103-876x535 copy.JPG

2017-Ford-Escape-Titanium-105-876x535 copy.jpg

2017-Ford-Escape-Titanium-102-876x535 copy.jpg

2017-Ford-Escape-Titanium-107-876x535 copy.JPG

2017-Ford-Escape-Titanium-104-876x535 copy.jpg

2017-Ford-Escape-Titanium-111-876x535 copy.jpg

2017-Ford-Escape-Titanium-110-876x535 copy.jpg

2017-Ford-Escape-Titanium-112-876x535 copy.jpg

2017-Ford-Escape-Titanium-113-876x535 copy.JPG

2017-Ford-Escape-Titanium-114-876x535 copy.JPG

2017-Ford-Escape-Titanium-115-876x535 copy.JPG

2017-Ford-Escape-Titanium-116-876x535 copy.JPG

2017-Ford-Escape-Titanium-117-876x535.jpg

Tags:

Ý kiến đánh giá (16)


Có thể bạn quan tâm