16:04  | 

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017

Mercedes-Benz vừa chính thức vén màn mẫu roadster SLC 2017 trước thềm triển lãm ôtô quốc tế Bắc Mỹ diễn ra vào tháng tới.

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (1).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (2).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (3).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (4).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (5).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (6).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (7).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (8).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (9).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (10).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (11).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (12)-1.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz SLC 2017 mercedes-benz-slc (13)-1.jpg

Ảnh: Mercedes

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm