09:01  | 

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội

Chiếc Toyota Alphard 2016 mới xuất hiện tại Hà Nội thuộc phiên bản Executive Lounge sở hữu nội ngoại thất màu đen, động cơ V6 3.5L cùng mức giá 175.000 USD.

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (28).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (27).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (22).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (23).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (30).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (29).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (6).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (26).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (2).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (24).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (32).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (25).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (3).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (1).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (4).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (5).jpg

Ảnh chi tiết nội thất Toyota Alphard 2016 tại Hà Nội Toyota Alphard 2016 (7).jpg

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm