Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam

Chiếc Yamaha TMax Iron Max được nhập khẩu về Việt Nam thông qua một nhà nhập khẩu tư nhân tại TP. HCM đi kèm giá bán 23.500 USD.

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (4).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (5).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (15).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (6).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (2).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (13).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (17).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (14).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (11).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (3).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (10).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (9).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (16).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha TMax Iron Max tại Việt Nam Yamaha_TMAx (18).jpg

Ảnh: Thế Anh