Xem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam

Chiếc Triumph Bonneville T100 2016 phiên bản màu đen đầu tiên về Việt Nam sử dụng khối động cơ DOHC Parallel-Twin 865 phân khối, công suất 67 mã lực.

Xem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (3).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (1).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (6).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (15).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (4).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (14).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (9).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (8).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (10).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (7).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (5).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (11).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (13).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (12).jpgXem ảnh chi tiết Triumph Bonneville T100 2016 đầu tiên tại Việt Nam Triumph_Bonneville_T100_2016 (2).jpg

Ảnh: Thành Nhơn