17:16  | 

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam

Chiếc Exciter 135 được chủ nhân độ lại với dàn khung vỏ bản 150, cặp mâm RotoBox carbon của Yamaha R1M, bánh sau 190mm, gắp sau của Yamaha R6, ....

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (22).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (23).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (5).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (13).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (14).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (26).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (9).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (8).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (33).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (27).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (2).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (11).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (19).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (30).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (32).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (12).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (18).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (15).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (16).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (1).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 135 độ khủng nhất Việt Nam exciter do khung (20).JPG
Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá (3)


Có thể bạn quan tâm