01:32  | 

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội

Gần 3 tháng sau khi chính thức được ra mắt tại Thái Lan, những chiếc Yamaha MT-15 đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội với giá bán hơn 100 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (21).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (23).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (24).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (2).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (9).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (6).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (7).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (26).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (19).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (18).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (17).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (16).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (15).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (20).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (14).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (12).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (11).JPG

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (10).jpg

Ảnh chi tiết Yamaha MT-15 tại Hà Nội 1 Yamaha MT15 (8).JPG

Tags: Yamaha MT-15

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm