01:13  | 

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL

Phiên bản mới của Nissan Navara NP300 vừa chính thức chào thị trường Việt với trang bị hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động 1 cầu đi kèm giá bán 649 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (10).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (16).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (18).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (17).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (13).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (20).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (19).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (2).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (7).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (8).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (6).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (22).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (21).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (12).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (4).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (23).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (25).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (27).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (28).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (29).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (30).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (11).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (1).jpg

Ảnh chi tiết Nissan NP300 Navara EL Nissan Navara EL (3).jpg
Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá (2)


Có thể bạn quan tâm