09:20  | 

Xem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125

Piaggio Việt Nam giới thiệu phiên bản đặc biệt của dòng xe touring PX 125 mang đậm chất cổ điển tại Triển lãm mô tô xe máy 2016.

Xem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (16).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (3).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (1).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (2).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (10).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (15).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (7).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (8).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (6).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (4).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (11).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (12).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (14).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (13).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (5).jpgXem thêm ảnh phiên bản kỷ niệm 70 năm Vespa 125 Vespa_PX_70th (9).jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Tags: Vespa PX 125

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm