Xem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM

SYM đã trưng bày mẫu xe côn tay Wolf SB 300 CR ABS với thiết kế ngoại hình mang phong cách hoàn toàn mới tại Triển lãm mô tô, xe máy 2016.

Xem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (3).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (4).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (5).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (6).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (11).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (13).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (14).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (12).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (1).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (10).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (2).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (7).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (9).jpgXem thêm ảnh Wolf SB 300 CR ABS của SYM SYM_SB_300_CR_ABS (8).jpg

Ảnh: Thành Nhơn