10:29  | 

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội

Phiên bản 2016 của Honda CBR150R đã chính thức có mặt tại Hà Nội thông qua một nhà nhập khẩu tư nhân với giá bán lẻ trên 100 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5834 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5852 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5829 copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5836.jpg

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5808 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5810 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5809 copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5849 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5839 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5822 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5802 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5816 copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5801 copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5817 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5846 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5818 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5842.jpg

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5820 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5800 copy.JPG

Ảnh chi tiết Honda CBR150R 2016 tại Hà Nội IMG_5804 copy.JPG
Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm