08:05  | 

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai

Chiếc Ford Mustang 2015 nguyên bản của một dân chơi tại Lào Cai đã được lột xác hoàn toàn với gói độ thân rộng (Wide Bodykit) cùng kiểu mở cửa cắt kéo cực kì ấn tượng.

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (29).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (26).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (24).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (1).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (2).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (22).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (20).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (21).jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (13).jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (9).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (4).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (3).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (10).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (8).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (7).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (11).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (17).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (18).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (14).jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (5).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (6).JPG

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (15).jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang độ Wide Bodykit của dân chơi Lào Cai Ford Mustang Do (16).JPG
Ảnh: Tới Nguyễn

Tags:

Ý kiến đánh giá (2)


Có thể bạn quan tâm