Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam

Chiếc McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam sở hữu ngoại thất màu xám, nội thất màu da bò ấn tượng. Tại Mỹ, xe có giá bán đề xuất từ 185.000 USD.

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (7).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (5).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (2).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (14).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (10).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (9).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (3).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (1).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (13).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (15).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (12).jpg

Ảnh chi tiết McLaren 570S Coupe đầu tiên về Việt Nam McLaren 570S (8).jpg
Ảnh: Thanh Liêm Auto

#[]