Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam

C 300 Coupe 2016 mang trên mình ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity, động cơ cơ I4 2.0L sản sinh 245 mã lực, mô-men xoắn cực đại 370 Nm cùng giá bán từ 2,7 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (2).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (4).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (11).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (12).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (13).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (8).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (6).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (10).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (9).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (16).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (7).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (24).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (21).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (17).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (22).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (20).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (23).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (25).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (27).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (18).jpg

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (1).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (26).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (15).JPG

Ảnh chi tiết Mercedes C 300 Coupe 2016 tại Việt Nam Mercedes C300 Coupe (14).jpg
Ảnh: Tới Nguyễn