23:49  | 

Xem thêm ảnh mẫu xe "Future Bus" của Mercedes-Benz

Mẫu xe Mercedes-Benz Future Bus được trang bị những công nghệ tự động hiện đại nhất đã bắt đầu được đưa vào thử nghiệm trên đường phố của Amsterdam, Hà Lan.

Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe Xem thêm ảnh mẫu xe  

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm