09:33  | 

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam

Chiều qua (26/8), 3 chiếc Mitsubishi Pajero Sport thế hệ hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội trong khi mẫu xe này vẫn chưa chính thức được giới thiệu ra thị trường Việt Nam.

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (19).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (20).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (22).jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (21).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (5).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (4).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (3).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (7).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (2).jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (6).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (17).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (18).jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (1).jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (9).jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (10).jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (11).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (12).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (13).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (14).jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (8).JPG

Ảnh chi tiết Mitsubishi Pajero Sport 2016 tại Việt Nam Autodaily Pajero Sport 2016 (16).JPG
Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá (12)


Có thể bạn quan tâm