16:28  | 

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150

(www.Autodaily.vn) - Nếu như thiết kế của Honda WINNER 150 chưa được đánh giá ở mức cao nhất thì khối động cơ DOHC 6 số của mẫu xe này được cho là thừa sức cạnh tranh với các đối thủ.

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 honda-winner26 copy.jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 honda-winner25 copy.JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (11).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (9).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (20).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (1).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (7).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (5).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (13).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (6).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (17).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (14).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (18).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (19).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (2).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (10).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (11).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (3)-1.JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (12).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (15).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (16).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (8).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily ảnh chi tiet (9).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily vận hành (5).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily vận hành (2).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily vận hành (1).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (4).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (3).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (7).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (6).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (8).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (16).JPG

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily toan canh xe (2).jpg

Thêm ảnh đánh giá Honda WINNER 150 Autodaily vận hành (7).JPG
Ảnh: Tới Nguyễn

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm