11:10  | 

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam

Hôm qua (27/8), Mercedes-Benz Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe gia đình MPV hạng sang V 250 mới đi kèm giá bán 2,569 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (9).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (6).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (2).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (3).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (5).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (33).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (10).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (1).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (7).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (4).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (11).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (12).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (13).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (14).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (27).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (28).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (15).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (16).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (17).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (18).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (19).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (30).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (31).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (20).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (25).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (24).jpgẢnh chi tiết Mercedes-Benz V 250 tại Việt Nam Mercedes-Benz_V250 (29).jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm