07:29  | 

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017

Chevrolet Trailblazer 2017 sẽ chính thức ra mắt công chúng tại Triển lãm ôtô Việt Nam 2016 diễn ra từ ngày 5-9/10 tại Hà Nội.

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (1)-1.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (2)-1.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (3).jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (4).jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (5).jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (6).jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (7).jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (8).jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (9).jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (10).jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Trailblazer 2017 chevrolet-trailblazer-2017 (11).jpg

Ý kiến đánh giá (9)


Có thể bạn quan tâm